• Κέλτικο φεστιβάλ του Bundan το 2005
  • Κέλτικο φεστιβάλ του Bundan το 2006
  • Σεμινάρια εκμάθησης κατασκευής ξύλινου τόξου με τους τοξότες του'Yr

  • Treviso και Vicenza το 2007
  • Venigallia το 2007
  • Montecchio di Giano το 2007
  • Κέλτικο φεστιβάλ του Bundan το 2007
  • Monterenzio το 2007
  • Villadose το 2007
  • Quistello το 2007
  •